Arrangemang

Borlänge Simsällskap arrangerar flera tävlingar under året, varav många är viktiga inkomstkällor för klubben och bra tävlingsmöjligheter för simmarna. 

Våra populäraste arrangemang är UGP som simmas i januari och Masdoppet som simmas i september. 

Vi anordnar även simtävlingar för unga deltagare som tävlar enbart mot sig själva (mot sina egna tider).