Avgifter

Borlänge Simsällskap erbjuder olika aktiviteter som du kan anmäla dig till.


➡️ Att bli medlem i Borlänge Simsällskap

HÄR kan du skapa ett konto. Med "du" menas personen som ska delta i simkursen. Alla medlemmars konton måste aktiveras - det kommer skickas ut e-post med en aktiveringslänk.

➡️Ibland behöver du bekräfta registreringslänken genom inkognitofönstret i din webbläsare. Annars, om du är inloggad på kontot för en person i familjen, kommer länken inte att fungera för nästa person.

Terminsavgift

 
Medlemskap i BSS tillkommer på alla våra kurser/träningsavgiften för att ni skall vara försäkrade i vår verksamhet. 
Entré ingår i avgiften om inget annat anges 

  Verksamhet

Från 10 december 2022 gäller följande avgifter:
  Simskola (en vanlig termin)

1300 kr

  Lovsimskola/Sommarsimskola/Intensivkurser                              

Beroende på verksamhet och tidpunkt

  Teknikskolan 1+2+3

1200 kr

  Tävlingssim: Simiaden 

1200 kr

  Tävlingssim: UGP

1400 kr

  Tävlingssim: Mästerskap

1700 kr

  Crawlkurs

1200 kr 
I terminsavgiften ingår träningsavgift, tävlingsavgift, licensavgift.

  

Medlemsavgift

 
För att vara försäkrade innan, under och efter simlektionen, måste samtliga deltagare vara medlem.
Medlemsavgift gäller per kalenderår (januari - december).
OBS! Full avgift oavsett när man börjar på terminen.  
   
Person under 18 år: Deltagaren måste vara medlem, men även deltagarens vårdnadshavare.
 

Då gäller familjemedlemskap för båda (400kr totalt).

 

Även andra familjemedlemmar kan vara medlem utan extra kostnad.

   
Person över 18 år: Deltagaren måste vara medlem.
 

Då gäller enskilt medlemskap (200 kr totalt).

   

Licensavgifter

Från den 1 januari 2008 har Svenska Simförbundet infört en licens på samtliga tävlande simmare i Sverige enligt följande: 

12 år och yngre       150 kr

13 – 16 år                 225 kr

17 år och äldre        300 kr

Utöver detta betalar vi 120 kr/licensierad tävlingssimmare till Mellansvenska Simförbundet samt 15 kr/medlem till Svenska Simförbundet.
Dessa avgifter ingår i den medlems- och träningsavgift som varje simmare betalar.
 

Subventioner

BSS subventionerar avgifter till av Simsektionen utvalda tävlingar, träningsläger, utlandsläger, resor och logi vid tävlingar. All annan subvention än här nämnd skall behandlas av BSS's styrelse.