Dokument

Stadgar Borlänge Simsällskap

Här kan du läsa eller ladda ner föreningens gällande stadgar: Stadgar revidering 2022


Styrdokument och Policys

Här kan du läsa eller ladda ner Styrdokument: Borlänge Simsällskaps Styrdokument 2019

Policy aktiva

Policy föräldrar

Policy tävlingar

Rutin tävlingar

Policy för hantering av registerutdrag


Verksamhetsplan BSS

Verksamhetsplan 2024


Försäkring

Alla som är medlemmar i Borlänge Simsällskap är försäkrade i Folksam via Svenska Simförbundet försäkringsnummer K64670. Försäkringen gäller vid träning och tävling, även vid färd till dessa aktiviteter.

Alla som är ideella förtroendevalda, ledare, funktionärer och tränare när man utför uppdrag åt Borlänge Simsällskap är försäkrade i Folksam via Riksidrottsförbundet försäkringsnummer K62510. Försäkringen gäller vid träning och tävling, även vid färd till dessa aktiviteter.

  • För fullständig försäkringsinfo K64670, tryck här.
  • För fullständig försäkringsinfo K62510, tryck här.
  • Mall för incidentrapportering, tryck här.

Mer info finns på Svenska Simförbundets hemsidan eller på Folksam.


Övriga Dokument

Lönelista för BSS-timanställda - övriga

Lönelista för BSS-timanställda - simskolan 

Lönelista för BSS-timanställda - teknikskolan 

Reseräkning / Utlägg

Incident Rapport

➡️ Logga in som medlem för att läsa:

Protokoll från verksamhetsåret 2022/2023 - styrelsemöte BSS
Protokoll från verksamhetsåret 2023/2024 - styrelsemöte BSS
Budget 2024


Årsmöte 2024

BSS kallar till Årsmöte 2024

Ordföranden har ordet 2024 - verksamhetsberättelsen

Valberedningen 2024 - logga in som medlem för att läsa

Resultatrapport och balansrapport 2023 - logga in som medlem för att läsa

Revision i förening 2023 - logga in som medlem för att läsa

Motion och Styrelsen yttrande om motionen rev - logga in som medlem för att läsa