Dokument

Stadgar Borlänge Simsällskap

Här kan du läsa eller ladda ner föreningens gällande stadgar: Stadgar revidering 2022


Styrdokument och Policys

Här kan du läsa eller ladda ner Styrdokument: Borlänge Simsällskaps Styrdokument 2019

Policy aktiva

Policy föräldrar

Policy tävlingar

Policy för hantering av registerutdrag


Verksamhetsplan BSS

Verksamhetsplan 2023


Försäkring

Alla som är medlemmar i Borlänge Simsällskap är försäkrade i Folksam via Svenska Simförbundet försäkringsnummer K64670. Försäkringen gäller vid träning och tävling, även vid färd till dessa aktiviteter.

Alla som är ideella förtroendevalda, ledare, funktionärer och tränare när man utför uppdrag åt Borlänge Simsällskap är försäkrade i Folksam via Riksidrottsförbundet försäkringsnummer K62510. Försäkringen gäller vid träning och tävling, även vid färd till dessa aktiviteter.

  • För fullständig försäkringsinfo K64670, tryck här.
  • För fullständig försäkringsinfo K62510, tryck här.
  • Mall för incidentrapportering, tryck här.

Mer info finns på Svenska Simförbundets hemsidan eller på Folksam.


Övriga Dokument

Lönelista för BSS-timanställda - övriga

Lönelista för BSS-timanställda - simskolan 

Lönelista för BSS-timanställda - teknikskolan 

Reseräkning / Utlägg

Incident Rapport

➡️ Logga in som medlem för att läsa:

Protokoll från verksamhetsåret 2022/2023 - styrelsemöte BSS

Budget 2023


Årsmöte 2023

BSS kallar till Årsmöte 2023

Föredragningslista för BSS årsmöte 2023

Ordföranden har ordet

Valberedningen 2023 - logga in som medlem för att läsa

Resultatrapport 2022 - logga in som medlem för att läsa

Balansrapport 2022 - logga in som medlem för att läsa

Revisionsberättelse BSS 2022 - logga in som medlem för att läsa