Måkes

Mats-Åke Ohlssons minnesfond

 

Mats-Åke Ohlsson lämnade Umeå och blev efter flytten till Borlänge en av de bärande kuggarna i Borlänge Simsällskaps lagkappslag som skördade så stora framgångar under åren 1976-77.

Måkes specialgren var fjäril, där han tillhörde svensktoppen även om han aldrig lyckades nå allra högst på prispallen när individuella SM-tecken skulle delas ut. Två brons blev det dock och två SM-tecken i lagkapp 1977.

Måkes aktiva karriär fick ett brått och tragiskt slut vintern 1978, samma kväll som han startat för klubben i 24-timmarsloppet på skidor i Mellsta insjuknade han plötsligt i en svår sjukdom. Det stod snart klart att han aldrig skulle kunna återuppta sin karriär som aktiv simmare. Tack vare sin fina fysik tillfrisknade han dock så pass att han ett år senare kunde återgå till ett någorlunda normalt liv. Han kunde återvända till BSS och göra starka instatser som tränare. Det var ett oehört uppskattat arbete han lade ner för klubben, med sitt glada humör och vänliga sinne gjorde han sig mycket populär bland ungdomarna.

På förvintern 1981 insjuknade han igen och denna gång stod livet inte att rädda. Straxt efter nyår,  den 2:a januari 1982 avled han till stor sorg för alla hans vänner i BSS och Borlänge. Mats-Åke blev endast 23 år gammal.

När Mats-Åke avled beslöts att en minnesfond skulle bildas. Fondens ändamål skulle vara att stödja unga personer som drabbats av leukemi, samt att även stödja institutioner och forskare som arbetar med leukemi. Fondens styrelse består av två representanter från BSS och tre representanter för familjen Ohlsson, dessutom är en läkare knuten direkt till fondens styrelse. Enligt beslut av Länsstyrelsen i Kopparbergs (Dalarnas) län den 12/8 1983 står fonden under offentlig insyn.

Ansökan om medel från fonden ställs till fondens styrelse och därvid ska klart redogöras för vilket ändamål medlen avses användas.

Mer information hittar man även på Mats-Åke Ohlssons Minnesfond.

Bidrag till fonden kan lämnas på BG 5581-4909 eller swisha 1234229522.