Nytt konto

Som ny medlem skapar du ett konto först så du därefter kan logga in och boka det som passar dig. Varje deltagare behöver sitt eget konto.

Om ni är fler i familjen, lägg upp ett konto för målsman förutom barnen. Koppla sedan barnen till målsman som familjemedlemmar för att undvika att ni faktureras medlemskap för varje familjemedlem. Du kan läsa mer om hur man skapar familjekonto HÄR.

OBS! 
Det kommer skickas ut epost till alla familjemedlemmar med en aktiveringslänk. Klicka på den för varje medlem, även om epostmeddelandet är riktat till medlemmen som står för huvudkontot. Alla medlemmars konton måste aktiveras - ibland behöver du bekräfta registreringslänken genom inkognitofönstret i din webbläsare. Annars, om du är inloggad på kontot för en person i familjen, kommer länken inte att fungera för nästa person. 

OBS!
Om du får meddelande om att ditt "personnummer redan finns" - kontakta BSS snarast för då har du redan skapat ett konto åt dig som tidigare medlem!

Deltagare/Medlem

Deltagarens personnummer med 12 siffror i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN.
Kön *

KontaktuppgifterFör fakturaaviseringar, bokningsbekräftelser etc.
Bekräfta er e-postadress

Ange er adress.
Används om adressen är lång eller vid C/O adress.

Övrigt

OBS! Shiftlägeskänsligt. Max 35 tecken.

Medlems- och användarvillkor

Medlems- och användarvillkor

Här hittar du ett utdrag av medlems och deltagarvillkoren för Borlänge Simsällskap. Du kan ta del av fullständiga policys etc. via länkar nedan.

Medlemskap och deltagande

För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i vår förenings verksamhet behöver man ett konto i vårt verksamhetssystem. Kontot är individuellt.

Vi har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och därmed förknippade aktiviteter som träning, tävling, utbildning mm för alla aktiva, ledare och intresserade. För alla som vill ta del av vår verksamhet innebär det att ställa sig bakom och leva upp till vår värdegrund och policys.

Här hittar du våra verksamhetspolicys

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar och krav inom idrottsrörelsen behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR.

Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna;
Hantera medlemskap, ta emot anmälningar till och administrera aktiviteter, kontakta medlemmar och målsmän, debitera och bokföra avgifter och annan försäljning, ansöka om bidrag mm.

Vår fulla integritetspolicy mm hittar du här.

Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär tex att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning (tex LOK-stöd) eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).

Med vänliga hälsningar, 
Borlänge Simsällskap

Du måste acceptera våra medlems -och användarvillkor för att kunna skapa ett konto.